Riesenkugler-Nachwuchs (Arthrosphaera cf. brandtii)